[Download] Adobe Creative Suite 2 (CS2) Full FREE

Chia sẻ tới bạn trọn bộ cài đặt Adobe Creative Suite 2 nguyên gốc cùng serial key do trang chủ Adobe cung cấp miến phí hoàn toàn. 1...
Chia sẻ tới bạn trọn bộ cài đặt Adobe Creative Suite 2 nguyên gốc cùng serial key do trang chủ Adobe cung cấp miến phí hoàn toàn.


1. [Download] Acrobat 3D 1.0 for Windows | SN: 1159-1414-7569-3493-5006-5653
File: AC3D_1.0_Volume_NACK_WWE.zip
CRC-32: 6a388677
MD5: a526cd7db16f17883b71199eb224c93a
SHA-1: 4fb8ab4f6c0201b41a0a216bbbf96c4a4d87145c
SHA-256: f60e5068ffeb4764499d2f616540586d2f1e92ef76c13dab798650901ad8e6a2


2. [Download] Acrobat Pro 7.0 | SN: 1118-1414-8477-7606-6339-4141
File: 22020134.exe
CRC-32: 1eab3370
MD5: 8ff53e8e59fb635923ffcbcb3b21a82f
SHA-1: e9c5580ac5d5c135abb18402a6f3217a975e6514
SHA-256: 547cb7801e70b138074faa84ef16ebca262f60c4b535c814d677b17a52d860a3


3. [Download] Acrobat Standard 7.0 | SN: 1016-1415-6379-6184-1333-2468
File: 22001904.exe
CRC-32: 7844d3b5
MD5: 8ad37b04affbcec812ee2a558ed906f6
SHA-1: 546fad8451f2863dfb6159c29837c8f78ae95014
SHA-256: 6001599b543183d0ccc004d191b7f151f7d34a522bd2adfe2f1b4299752db1e4


4. [Download] Adobe Premiere Pro 2.0 | SN: 1132-1280-4900-7476-5108-8019
File: PPRO_2.0_Ret-NH_UE.zip
CRC-32: f45e0179
MD5: 03a7ca38a20528ff14f3777433906aa1
SHA-1: 24dc9b897b83f7a4e75f7bb5921a6e2a5ba94d36
SHA-256: c0a4c423eb551dc5a958a58115abc928fa18e65bdac711837c950af8a1f4049d


5. [Download] After Effects | SN: 1063-1417-2474-8268-4115-9194
File: clamchop-x244-install-oem.zip
Size: 2834313072 bytes
MD5: A08FDFAB25E798CFFEC1D8B6DE95A0B0
SHA1: 672D9AD9DE9F2B70E76FE4206E01ECB5C159E7CB
CRC32: 5A332984


6. [Download] Audition 3.0 | SN: 1137-1004-8571-6848-7845-8029
File: ADBEAudition_ESD1_WWEFGJIS.exe
CRC-32: 5d37a203
MD5: ce05b328b9443bd5fab8c45ae6d1aaf7
SHA-1: 165c4e0f2684690dad19e1e38852aa9be6195161
SHA-256: df3c0010dda588f1e5e81d35f8b1939f31c3b3acf7392e006c79177591b6d6ef

File: ADBEAudition_loopolgy.exe
CRC-32: 3807d1e8
MD5: 3885ddd4fcaca783873268f8652f5903
SHA-1: 95b7044950a3f5fb52aa372f7a76107682161c66
SHA-256: fdddbe54bf08dfa3c9861b55799f04183383dbb8a2e7f26b33b540d712cbf2d3


7. [Download] GoLive CS2 | SN: 1033-1418-1610-5696-5209-0095
File: GL_CS2_UE_NonRet.exe
CRC-32: e4d6bd95
MD5: 8436b46d53df6c2d053dd62150ee2948
SHA-1: 73fdac9cb1300bdf97bc484cf0f0e963ff3e4f2b
SHA-256: 78572d955e2225b7aa4bd7aea92a4fd62461ed22800498bb6cf0e4d5e0dcc640

8. [Download] Illustrator CS2 | SN: 1034-1415-6230-2341-2884-9398
File: AI_CS2_IE_NonRet.exe
CRC-32: 04533f29
MD5: be05180f4d45d91ac2d53b3dc91c1525
SHA-1: 7865956f4c3733415d5e85450c780a78e5160237
SHA-256: 2d412fd19c3395e7ed58a7bf7c5177cb362d73d77a11d5518b5faf78abf36191


9. [Download] InCopy CS2 | SN: 1036-1419-3531-6378-2148-9313
File: IC_CS2_UE_NonRet.exe
CRC-32: edb4e495
MD5: 6e791c97b841226c3bc98013684a0572
SHA-1: 5e49879c173375f5ebb7871c2dcf2c006c331de2
SHA-256: d3fda07e3e6e2380b2da9eb8ccd07027a93c6838c225bd7a81b333b5e14469ef


10. [Download] InDesign CS2 | SN: 1037-1412-5094-8316-6812-7982
File: ID_CS2_UE_NonRet.exe
CRC-32: 2a20b23d
MD5: 77f5ad35be0d820504553e736e5918cd
SHA-1: 6d4c5a6b4fd4f3dc4d1370e271c02fb4edce4ad9
SHA-256: 947e082624a491d0a66f314850297337618a0fcc45ae4b8be7117d04a071ad69


11. [Download] Photoshop CS2 | SN: 1045-1412-5685-1654-6343-1431
File: PhSp_CS2_English.exe
CRC-32: 71557fbc
MD5: c24f1c53297ca179650031094571dce0
SHA-1: 1edfd80947f4a89a0d80c94ab7caf3c2be7224c5
SHA-256: 97472d344667fc986025be0db8aa4b302df892705e96c8c67bac965f054f9288
Đầu năm 2013, Adobe quyết định tung ra một chương trình khuyến mãi đặc biệt khi cho phép khách hàng tải miễn phí bộ ứng dụng Creative Suite 2 của mình mà không cần bất cứ điều kiện gì, kể cả một tài khoản đăng nhập. Ngay từ bây giờ, bạn có thể tải về bộ Adobe CS2 kể trên, hoàn toàn miễn phí.

Creative Suite là bộ trọn gói các phần mềm dành cho đồ họa, biên tập video, viết web... của Adobe. Bản CS2 được phát hành hồi tháng 4/2005, gồm có Photoshop CS2 (bản 9.0), Audition 3.0, Acrobat 3D 1.0, Acrobat Pro 8.0, Illustrator CS, InCopy CS2, InDesign CS, Adobe Premiere Pro 2.0.

Bản CS2 mà Adobe đang cho tải miễn phí có phiên bản cho Windows (từ XP trở lên là chạy ngon) và Mac OS X (Mac OS X chỉ có hỗ trợ v.10.2.8–v.10.3.8. PowerPC® G4 or G5 processor - Như vậy, người dùng Mac bắt buộc phải xài Snow Leopard trở xuống và phải cài Rosetta).

Theo thông báo của Hãng Adobe trên diễn đàn, đây không phải là chương trình "biếu không" phần mềm CS2 mà chỉ là tiến trình cho ngưng hoạt động các máy chủ kiểm tra bản quyền khi người dùng cài đặt CS2 và đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, thử nghiệm tải và đăng ký sử dụng hoàn toàn không gặp trở ngại gì.

Link tải và license bản quyền do Adobe cung cấp ở đây.Nguồn (đã bị loại bỏ) : http://www.adobe.com/downloads/cs2_downloads/index.html


Link TẢI gốc từ Adobe bao gồm cả 2 phiên bản cho MAC và WINDOWS


Microsoft® Windows® 2000/Windows XP. Intel® Pentium® III or 4 processor​
PRODUCTPLATFORMDOWNLOADSSERIAL NUMBER​

Full Creative Suite 2 Original​

For Mac: CS2_install_Mac.pdf
CS_20_IE_NonRet_D1.dmg.bin
CS_20_IE_NonRet_D2.dmg.bin
CS_20_IE_NonRet_D3.dmg.bin
VCS2.dmg
CS_2.0_IE_Extras_1.dmg.bin
Key : 1130-0412-8377-1896-9751-5759

For Win: CS2_install_Win.pdf
CreativeSuiteCS2Disc1.exe
CreativeSuiteCS2Disc2.exe
CreativeSuiteCS2Disc3.exe
VCS2.zip
CS_2.0_WWE_Extras_1.exe
Key : 1130-1414-7569-4457-6613-5551


[>] Acrobat 3D 1.0 for Windows
Win AC3D_1.0_Volume_NACK_WWE.zip
Key : 1159-1414-7569-3493-5006-5653


[>] Acrobat Standard 7.0
12001748.dmg
Key : 1016-0414-2428-7157-5404-6669

Win 22001904.exe
Key : 1016-1415-6379-6184-1333-2468


[>] Acrobat Pro 8.0
Mac APRO8_Mac_WEB_WWEFG.dmg
Key : 1118-0416-1130-3724-2927-7040

Win APRO23_Win_ESD1_WWEFG.exe
Key : 1118-1414-1955-8737-8172-0350


[>] Audition 3.0
Win ADBEAudition_loopolgy.exe
ADBEAudition_ESD1_WWEFGJIS.exe
ADBEAudition_loopolgy.7z
Key : 1137-1004-8571-6848-7845-8029


[>] GoLive CS2
Mac GL_CS2_UE_NonRet.dmg.bin
Key : 1033-0415-6162-2671-3431-0993

Win GL_CS2_UE_NonRet.exe
Key : 1033-1418-1610-5696-5209-0095


[>] Illustrator CS2
Mac AI_CS2_IE_NonRet.dmg.bin
Key : 1034-0416-0740-0527-2887-2375

Win AI_CS2_IE_NonRet.exe
Key : 1034-1415-6230-2341-2884-9398


[>] InCopy CS2
Mac IC_CS2_UE_NonRet.dmg.bin
Key : 1036-0414-4367-5110-5897-2432

Win IC_CS2_UE_NonRet.exe
Key : 1036-1419-3531-6378-2148-9313


[>] InDesign CS2
Mac ID_CS2_UE_NonRet.dmg
Key : 1037-0413-9961-4063-8457-1098

Win ID_CS2_UE_NonRet.exe
Key : 1037-1412-5094-8316-6812-7982


[>] Photoshop CS2
Mac PhSp_CS2_English.dmg.bin
Key : 1045-0410-5403-3188-5429-0639

Win PhSp_CS2_English.exe
Key : 1045-1412-5685-1654-6343-1431


[>] Photoshop Elements 4.0/5.0
Mac PSE4_Mac_WWE_ESD1.dmg.bin
Key : 1057-0410-8218-6295-1699-9560

Win PSE_5.0_WIN_ESD1_ENG.exe
Key : 1057-1414-3729-7573-7352-1206


[>] Adobe Premiere Pro 2.0
Win PPRO_2.0_Ret-NH_UE.zip
Key : 1132-1280-4900-7476-5108-8019Download Adobe Creative Suite 2 (Mac/PC) free of charge! This is not a joke!

This is not a joke! Apparently you can download the Adobe CS2 package for free! Sure, the CS2 is pretty old and for some might be outdated as it launched in 2005, but if you don't need the newest versions of such tools as Adobe Photoshop or Premiere Pro, you might be very pleased with the almost 8-years old edition, especially that its still much better than many free tools. For a while we thought that the company is giving CS2 for free by mistake, but according to tweets and FB info that we found on Adobe's employee's profiles, the company is well-aware of the fact that you can download the suite free of charge and they still didn't remove it from their servers. We shouldn't probably add that due to the fact that many folks try to get it, the servers go down from time to time, so try your luck.

And here's the list of software that's available for free download (almost all for Mac and PC, however due to the fact that the suite is quite old, only Macs with PowerPC G4 or G5 are supported):
 • Creative Suite 2
 • Acrobat 3D 1.0 for Windows
 • Acrobat Standard 7.0
 • Acrobat Pro 8.0
 • Audition 3.0
 • GoLive CS2
 • Illustrator CS2
 • InCopy CS2
 • InDesign CS2
 • Photoshop CS2
 • Photoshop Elements 4.0/5.0
 • Adobe Premiere Pro 2.0
Also note that if you want to install Photoshop it is better to download the standalone version if you want to avoid some problems with the serial key.

Let's just hope it's a permanent offer and Adobe will not call it off;).

COMMENTS

Tên

Adobe,1,AutoIt,1,Blog,5,Games,1,Movie,1,Software,9,
ltr
item
Trong's Blog: [Download] Adobe Creative Suite 2 (CS2) Full FREE
[Download] Adobe Creative Suite 2 (CS2) Full FREE
https://1.bp.blogspot.com/-qbm-iOqIeY4/WQdLtmTcl-I/AAAAAAAAAsY/6kcoG-ugoaI16EZZTUvK1-vs2rP8R1RtwCLcB/s1600/Adobe-Creative-Suite-CS2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-qbm-iOqIeY4/WQdLtmTcl-I/AAAAAAAAAsY/6kcoG-ugoaI16EZZTUvK1-vs2rP8R1RtwCLcB/s72-c/Adobe-Creative-Suite-CS2.jpg
Trong's Blog
https://www.trong.live/2017/05/download-adobe-creative-suite-2-cs2.html
https://www.trong.live/
https://www.trong.live/
https://www.trong.live/2017/05/download-adobe-creative-suite-2-cs2.html
true
3087842551074485272
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy